විද්‍යා විජ්ජා ලොවට බිහිවු වග සටහන් කිරීම

මේක ඉතින් ගෝඩාක් ම අපේ ඇත්තෝ ගැන කිනන වෙන දෙයක් අපේ රටේ බුද්ධිමත් දේ අපට අන්නට දකින්නට ලැබෙන්නේ බොහෝම අඩුවෙන් ඇත්තෙන්ම කීවොත් දකින්න වෙන්නේ නැතිතරම් ඒ නිසා විද්‍යාව නැමති විජ්ජාව එක එක තැන් වල තියන එක එක දේවල් එකන්ම තැනට ගෙන්න ගන්න වැයමක් මේ.
විද්‍යාවට ආවඩා අයුබෝන් කියලා ලොකේ විජ්ජාවෙන් වෙන දේවල් දැන ගන්ට ඕන්

*මේක කරන්නේ පොඩි කොල්ලෙක් ඒක නිසා වැරදි තැනක් තියනවානම් ඔය ලොකු ලොකු ඇත්තෝ කියලා දෙයි කියාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා

Popular posts from this blog

පෞරුෂය වර්ධනය කරගන්නේ කොහොම ද? - 2

ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරය

ශබ්ද දූෂණය අඩු කිරීමට දායක වෙමු